foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz innych badań (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr1/usługi medyczne/2020

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych na zapytanie ofertowe nr 5/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych na  zapytanie ofertowe nr 5/2019

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6

Zapytanie ofertowe nr 7 - Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - załącznik 1 - wycena ofertowa

Zapytanie ofertowe nr 5/2019 (dotyczy specjalistycznych kursów zawodowych )(dotyczy specjalistycznych kursów zawodowych )

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2019: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych i kapitałowychZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/2019: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/2019

Załącznik nr 2 do umowy nr 5/KN/2019 - WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU USŁUGI

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 5/2019 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODOOświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

                                                                                       Licealista gora                                                          

                                                                                                                                                                 Opole, 17 czerwca 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

złożonej na zapytanie ofertowe nr 4/2019

dotyczące usługi przeprowadzenia badań lekarskich dla uczniów szkół licealnych, którzy będą brać udział w stażach zawodowych

Informuję, że w postępowaniu dotyczącym usługi polegającej na przeprowadzeniu badań lekarskich dla uczniów szkół licealnych, którzy będą brać udział w stażach zawodowych u pracodawców w ramach  projektu Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały złożone następujące oferty:

1. MegaMed Sp. z o.o.

 45-920 Opole, ul. Elektrowniana 24

 2. Odnowa Sp. z o.o.

 45-011 Opole, ul Koraszewskiego 8-16

 3. Prywatną Praktykę lekarską, Jadwiga Bernaś- Błaszczyk

 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 6

Najkorzystniejszą ofertą ze względu na cenę i godziny przyjęć stażystów zaoferowała:

Odnowa Sp. z o.o.

45-011 Opole, ul Koraszewskiego 8-16

 

Stopka kolorowa

Licealista gora

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2019

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Nazwa zamówienia: świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

       1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole

tel. 77/4742944;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Licealista 1Uczniowie uczestniczący w projekcie UE "Licealista na rynku pracy" - w piątek 14 czerwca 2019 o 9:30 w Sali Kopernikowskiej odbędzie się zebranie w celu podzielenia miejsc odbywania stażu.

Zapraszam! Urszula Derek

Licealista gora

1/Usp/ZP/ZSO1/2019                                                                                     Opole, 2019-06-05

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.) z dnia 12.04.2019 r.

Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów

dla uczniów opolskich liceów, biorących udział w projekcje pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji

i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Zespół

Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Informuję, że:

w Część 6: nie udzielono zamówienia publicznego, gdyż nie zgłosił się żaden Wykonawca.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I

w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka

Stopka kolorowa

Licealista gora

2/Usp/ZP/ZSO1/2019                                                                                      Opole, 2019-05- 28

Informacja o udzieleniu zamówienia

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zm.) z dnia 29.04.2019 r.

Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe:

Część 2: Przygotowanie i dostarczenie lunchbox-ów na terenie Miasta Opola dla nauczycieli biorących udział w

projekcje pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez

uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Informuję, że:

1/ w dniu 28 maja 2019 r. udzielono zamówienia publicznego Wykonawcy

Część 2: MP INVESTA s.c. Michał Komorowski Przemysław Chwaliński z siedzibą w Opolu 45-063, ul. Kościuszki 3

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I

w Opolu

mgr Bernarda Zarzycka

Stopka kolorowa

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.