2esp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia-bio KS 206 j.polski PA 207 F_jp-F_p #fpo 11 j.polski PA 207 historia-hip BJ 206
2 8:50- 9:35 wos-wos A1 108 j.polski PA 207 zaj.z wych RB 106 j.polski PA 207 r_matematyka MC 212
3 9:45-10:30 przedsięb. FM 105 r_matematyka MC 107 r_angielski-a1 #a21 204
r_angielski-a2 #a22 210
r_angielski-a3 #a23 7
r_angielski-a4 #a24 16
r_matematyka MC 107 r_angielski-a1 #a21 109
r_angielski-a2 #a22 210
r_angielski-a3 #a23 7
r_angielski-a4 #a24 10a
4 10:40-11:25 r_matematyka MC 205 r_chemia-che #2ch 213
r_fizyka-fiz #2fz 106
r_geografia-ge2 #2g2 208
r_historia-his #2hi 206
r_wos-wos #2wo 108
r_biologia-bio #2bi 212
r_angielski-a1 #a21 204
r_angielski-a2 #a22 210
r_angielski-a3 #a23 7
r_angielski-a4 #a24 16
e_dla_bezp SI 208 r_angielski-a1 #a21 109
r_angielski-a2 #a22 210
r_angielski-a3 #a23 7
r_angielski-a4 #a24 10a
5 11:45-12:30 historia-hip BJ 206 r_chemia-che #2ch 213
r_fizyka-fiz #2fz 113
r_geografia-ge2 #2g2 208
r_historia-his #2hi 206
r_wos-wos #2wo 108
r_biologia-bio #2bi 209
r_matematyka MC 212 e_dla_bezp SI 208 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 SK
6 12:40-13:25 religia-rel PW 10 r_angielski-a1 #a21 21
r_angielski-a2 #a22 204
r_angielski-a3 #a23 7
r_angielski-a4 #a24 10
geografia-geo 208 chemia-che BK 211 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 SK
7 13:30-14:15 wf-1/2 AF sg2
wf-2/2 RB sg1
biologia-bio KS SK r_chemia-che #2ch 213
r_geografia-ge2 #2g2 208
r_historia-his #2hi 206
r_biologia-bio #2bi 108
geografia-geo 205 chemia-che BK 213
8 14:20-15:05 wf-1/2 AF sg2
wf-2/2 RB sg1
fizyka-fiz #fi2 113 informatyka-1/2 JM 105 informatyka-2/2 JM 106 religia-rel PW 8
9 15:10-15:55 wf-1/2 AF sg1
wf-2/2 RB sg2
       
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum