3esp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-2/2 JM 106 r_fizyka-fiz #f03 113
r_historia-his #hi3 206
przedsięb. FM 212 r_biologia-bio #bi3 111
r_chemia-che #ch3 112
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge2 #ge5 208
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
historia-hip BJ 206
2 8:50- 9:35 informatyka-1/2 JM 106 r_biologia-bio #bi3 8
r_chemia-che #ch3 209
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge2 #ge5 205
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
biologia-bio KS 8 r_biologia-bio #bi3 111
r_chemia-che #ch3 112
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge2 #ge5 208
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
historia-hip BJ 206
3 9:45-10:30 matematyka MC 208 matematyka MC 208 matematyka MC 206 fizyka-fiz #fi5 113 j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
4 10:35-11:20 matematyka MC 208 matematyka MC 208 matematyka MC 206 chemia-che BK 112 j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
5 11:25-12:10 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 #n07 110
j.niemiecki-ni2 #n13 7
j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
r_biologia-bio #bi3 8
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge2 #ge5 112
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
geografia-geo 205 wf-1/2 AF msg
wf-2/2 RB sil
6 12:35-13:20 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 #n07 110
j.niemiecki-ni2 #n13 7
j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
wf-1/2 AF sg1 religia-rel PW 105 wf-1/2 AF msg
wf-2/2 RB sil
7 13:30-14:15 j.polski UK 206 u_sz_walki PK msg religia-rel PW 13 j.polski UK 112 zaj.z wych RB 107
8 14:20-15:05 j.polski UK 206 u_sz_walki PK msg fizyka-fiz #fi5 113 j.polski UK 112 F_jp-F_p #fPO 11
9 15:10-15:55 wf-2/2 RB sg2        
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum