2e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   religia-rel #re2 8 j.angielski-a1 #a31 10a
j.angielski-a2 #a32 109
j.angielski-a3 #a33 7
j.angielski-a4 #a34 204
  r_wos BJ 206
2 8:50- 9:35 r_wos BJ 206 religia-rel #re2 11 j.angielski-a1 #a31 10a
j.angielski-a2 #a32 109
j.angielski-a3 #a33 7
j.angielski-a4 #a34 204
  r_wos BJ 206
3 9:45-10:30 r_wos BJ 206 matematyka MT 211 j.angielski-a1 #a31 10a
j.angielski-a2 #a32 109
j.angielski-a3 #a33 7
j.angielski-a4 #a34 204
zaj.z wych JW 16 j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 10a
j.hiszpański-hi1 #2h1 209
j.hiszpański-hi2 #2h2 16
4 10:40-11:25 j.angielski-a1 #a31 10a
j.angielski-a2 #a32 109
j.angielski-a3 #a33 7
j.angielski-a4 #a34 204
matematyka MT 211 j.niemiecki-ni1 #2n1 109
j.niemiecki-ni2 #2n2 110
j.hiszpański-hi1 #2h1 209
j.hiszpański-hi2 #2h2 16
r_biologia-bio #bi2 8
r_chemia-che #ch2 213
r_fizyka-fiz #fi2 113
r_geografia-ge2 #g22 105
r_historia-his #hi2 206
j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 10a
j.hiszpański-hi1 #2h1 209
j.hiszpański-hi2 #sh2 105
5 11:45-12:30 j.angielski-a1 #a31 10a
j.angielski-a2 #a32 109
j.angielski-a3 #a33 7
j.angielski-a4 #a34 204
  j.niemiecki-ni1 #2n1 109
j.niemiecki-ni2 #2n2 110
j.hiszpański-hi1 #2h1 209
j.hiszpański-hi2 #2h2 16
r_biologia-bio #bi2 8
r_chemia-che #ch2 213
r_fizyka-fiz #fi2 113
r_geografia-ge2 #g22 105
r_historia-his #hi2 206
j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 207
j.hiszpański-hi1 #2hs 105
j.hiszpański-hi2 #2h2 16
6 12:40-13:25 wf-1/2 RB msg
wf-2/2 K1 sil
j.polski TO 13 r_biologia-bio #bi2 8
r_chemia-che #ch2 213
r_fizyka-fiz #fi2 113
r_geografia-ge2 #g22 11
r_historia-his #hi2 206
matematyka MT 211 j.polski TO 13
7 13:30-14:15 wf-1/2 RB sil
wf-2/2 K1 sts
j.polski TO 13 r_biologia-bio #bi2 8
r_chemia-che #ch2 213
r_fizyka-fiz #fi2 113
r_geografia-ge2 #g22 11
r_historia-his #hi2 206
matematyka MT 211 j.polski TO 13
8 14:20-15:05 wf-1/2 RB msg
wf-2/2 K1 sil
  r_biologia-bio #bi2 8
r_chemia-che #ch2 213
r_fizyka-fiz #fi2 113
r_geografia-ge2 #g22 11
r_historia-his #hi2 206
u_hist.i sp.-his PS 105 u_przyroda-pr #pr2 113
9 15:10-15:55       u_hist.i sp.-his PS 105 u_przyroda-pr #pr2 113
Drukuj plan
wygenerowano 2020-05-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum