3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MT 211 wf-1/2 AS sg1
wf-2/2 AL sg2
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 111
r_historia-his #3hi 206
informatyka-1/2 DG 106
u_fizj-2/2 GB UO
j.polski SB 13
2 8:50- 9:35 matematyka MT 211 wf-1/2 AS sil
wf-2/2 AL sts
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 111
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #wo3 207
u_fizj-1/2 GB UO
informatyka-2/2 DG 106
przedsięb. FM 02
3 9:45-10:30 j.polski SB 111 r_angielski-a1 #2a1 109
r_angielski-a2 #2a2 7
r_angielski-a4 #2a4 10
historia-hip PS 206 r_biologia-1/2 KM 8
u_fizj-2/2 GB UO
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #3hi 210
r_wos-wos #wo3 02
4 10:35-11:20 fizyka-fiz AA SK r_angielski-a1 #2a1 109
r_angielski-a2 #2a2 7
r_angielski-a4 #2a4 10
geografia-geo EW 107 u_fizj-1/2 GB UO
r_biologia-2/2 KM 8
r_chemia-che #ch3 212
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 207
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 210
r_wos-wos #wo3 204
5 11:25-12:10 r_biologia KM 8 j.polski SB 13 religia-rel PW 105 j.polski SB 13 wf-1/2 AS sil
wf-2/2 AL judo
6 12:30-13:15 r_angielski-a1 #2a1 109
r_angielski-a2 #2a2 7
r_angielski-a3 #2a3 204
r_angielski-a4 #2a4 10
chemia-che St 8 fizyka-fiz AA 113 j.francuski-fr #fr3 104
j.niemiecki-ni1 #3n1 110
j.niemiecki-ni2 #3n2 10
matematyka MT 211
7 13:30-14:15 r_angielski-a1 #2a1 109
r_angielski-a2 #2a2 7
r_angielski-a3 #2a3 204
r_angielski-a4 #2a4 10
r_biologia KM 8 religia-rel PW 17 r_biologia KM 8 matematyka MT 211
8 14:20-15:05 r_fizyka-fiz #fi3 113
r_historia-his #3hi 206
j.francuski-fr #fr3 104
j.hiszpański-hi1 BR 16
j.niemiecki-ni1 #3n1 13
j.niemiecki-ni3 #3n3 110
j.rosyjski-ros #ro3 01
j.niemiecki-ni3 #3n3 10a
j.rosyjski-ros #ro3 01
historia-hip PS 206 r_angielski-a3 #2a3 204
9 15:10-15:55 j.hiszpański-hi1 BR 209 j.niemiecki-ni2 #3n2 110   zaj.z wych AL 13 r_angielski-a3 #2a3 204
Drukuj plan
wygenerowano 23.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum