3fsp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski UK 206 r_fizyka-fiz #f03 113
r_historia-his #hi3 206
matematyka UD 213 r_biologia-bio #bi3 111
r_chemia-che #ch3 112
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_geografia-ge2 #ge5 208
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
matematyka UD 112
2 8:50- 9:35 j.polski UK 206 r_biologia-bio #bi3 8
r_chemia-che #ch3 209
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 107
r_geografia-ge2 #ge5 205
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
przedsięb. FM 212 r_biologia-bio #bi3 111
r_chemia-che #ch3 112
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_geografia-ge2 #ge5 208
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
matematyka UD 112
3 9:45-10:30 zaj.z wych 8 matematyka UD 11 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 JK 210
j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 JK 105
j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
4 10:35-11:20 wf-1/2 AL sg1
u_office cap-2/2 JM 106
religia-rel PW 105 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 JK 210
j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 JK 105
j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
5 11:25-12:10 wf-1/2 AL msg
informatyka-2/2 JM 106
j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
r_biologia-bio #bi3 8
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_geografia-ge2 #ge5 112
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
biologia-bio KS 208 fizyka AA 113
6 12:35-13:20 religia-rel PW 105 j.angielski-a1 #a33 104
j.angielski-a2 #a34 210
j.angielski-a3 #a35 7
j.angielski-a4 #a36 109
wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 K1 sts
j.polski UK 112 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 JK 10
7 13:30-14:15 geografia-geo 211 informatyka-1/2 JM 106
wf-2/2 K1 sg2
u_office cap-1/2 JM 106
wf-2/2 K1 sg1
historia-hip BO 11 j.polski UK 206
8 14:20-15:05 fizyka AA 113 chemia BK 212   historia-hip BO 11 F_jp-F_p #fPO 11
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum