4asp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   wf-1/2 AS sg1
wf-2/2 RB sil
r_matematyka 112    
2 8:50- 9:35   wf-1/2 AS sg1
wf-2/2 RB sil
r_matematyka 112 r_angielski-a1 #1ab 109
r_angielski-a2 #2ab 10
r_angielski-a3 #3ab 22
r_angielski-a4 #4ab 10a
r_angielski-a1 #1ab 109
r_angielski-a2 #2ab 10
r_angielski-a3 #3ab 204
r_angielski-a4 #4ab 22
3 9:45-10:30 j.polski TO 212 r_matematyka 112 r_angielski-a1 #1ab 109
r_angielski-a2 #2ab 10
r_angielski-a3 #3ab SK
r_angielski-a4 #4ab 10a
r_angielski-a1 #1ab 109
r_angielski-a2 #2ab 10
r_angielski-a3 #3ab 22
r_angielski-a4 #4ab 10a
r_matematyka 112
4 10:35-11:20 r_chemia-che #4ch 213
r_geografia-ge1 #4g1 10a
r_fizyka-fiz #4fi 113
r_historia-his #4hi 206
r_wos-wos #4ws 108
historia-hip PS 206 r_angielski-a1 #1ab 109
r_angielski-a2 #2ab 10
r_angielski-a3 #3ab SK
r_angielski-a4 #4ab 10a
zaj.z wych DG 105 r_matematyka 112
5 11:25-12:10 r_chemia-che #4ch 213
r_geografia-ge1 #4g1 10a
r_fizyka-fiz #4fi 113
r_historia-his #4hi 206
r_wos-wos #4ws 108
historia-hip PS 206 j.polski TO 13 r_matematyka 112 j.niemiecki-ni2 #4n2 209
j.hiszpański-hi1 JW 16
6 12:35-13:20 wf-1/2 AS msg
wf-2/2 RB sg2
j.polski TO 13 j.polski TO 13   religia-rel CA 22
7 13:30-14:15 religia-rel CA 107 j.polski TO 13 F_jp-F_p #fpo 10a   r_historia-his #4hi 206
8 14:20-15:05 j.niemiecki-ni1 #4n1 109
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.hiszpański-hi1 JW 16
  F_jp-F_p #fpo 10a   r_historia-his #4hi 206
9 15:10-15:55 j.niemiecki-ni1 #4n1 109        
Drukuj plan
wygenerowano 2023-03-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum