3e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj.z wych AS 11 u_sz_walki2-1/2 PK judo
wf-2/2 MJ msg
r_biologia-bio #bi3 8
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 111
r_historia-his #3hi 206
r_informat.-inf #in3 106
fizyka-fiz AA 11 r_angielski-a1 #1a1 10
r_angielski-a2 #1a2 210
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
2 8:50- 9:35 wf-1/2 AS msg
u_sz_walki2-2/2 PK judo
u_sz_walki2-1/2 PK judo
wf-2/2 MJ sg2
r_biologia-bio #bi3 8
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 111
r_historia-his #3hi 206
r_informat.-inf #in3 106
r_wos-wos #wo3 207
fizyka-fiz AA 11 r_angielski-a1 #1a1 10
r_angielski-a2 #1a2 210
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
3 9:45-10:30 wf-1/2 AS msg
u_sz_walki2-2/2 PK judo
historia-hip PS 206 r_angielski-a1 #1a1 16
r_angielski-a2 #1a2 210
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
j.polski DW 11 r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 205
r_historia-his #3hi 210
r_informat.-inf #in3 106
r_wos-wos #wo3 02
4 10:35-11:20 j.polski DW 11 biologia-bio KM 8 r_angielski-a1 #1a1 16
r_angielski-a2 #1a2 210
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
j.polski DW 11 r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 212
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 207
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 210
r_informat.-inf #in3 106
r_wos-wos #wo3 204
5 11:25-12:10 j.polski DW 11 geografia-geo 01 historia-hip PS 112 r_matematyka-mat MC 211 r_matematyka-mat MC 211
6 12:30-13:15 r_geografia-ge1 M1 104
r_matematyka-mat MC 210
matematyka-mat MC 208 r_geografia-ge1 M1 205
r_matematyka-mat MC 01
j.francuski-fr #fr3 104
j.hiszpański-hi1 BR 210
j.niemiecki-ni1 #3n1 110
j.niemiecki-ni2 #3n2 10
matematyka-mat MC 212
7 13:30-14:15 r_geografia-ge1 M1 104
r_matematyka-mat MC 210
j.polski DW 11 r_geografia-ge1 M1 205
r_matematyka-mat MC 01
przedsięb. AA 02 e_dla_bezp M SK
8 14:20-15:05 r_fizyka-fiz #fi3 113
r_historia-his #3hi 206
j.francuski-fr #fr3 104
j.niemiecki-ni1 #3n1 13
j.niemiecki-ni3 #3n3 110
j.rosyjski-ros #ro3 01
j.hiszpański-hi1 BR 209
j.niemiecki-ni3 #3n3 10a
j.rosyjski-ros #ro3 01
matematyka-mat MC 211 chemia BK 213
9 15:10-15:55 informatyka-inf JM 105 j.niemiecki-ni2 #3n2 110 wf-1/2 AS sil
wf-2/2 MJ msg
religia-rel WS 109  
10 16:00-16:45       religia-rel WS 109  
Drukuj plan
wygenerowano 22.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum