3d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 MJ sg1
wf-2/2 AL sg2
u_przyroda-prz #3pr 108 r_biologia-bio #3bi 8
r_chemia-che #3ch 212
r_fizyka-fiz #3fz 113
r_geografia-ge1 #3g1 105
r_historia-his #3hi 206
j.hiszpański-hi1 209 u_hist.i sp.-hsp PS 207
2 8:50- 9:35 wf-1/2 MJ sg1
wf-2/2 AL sg2
r_j.polski Ma 111 r_biologia-bio #3bi 7
r_chemia-che #3ch 213
r_fizyka-fiz #3fz 113
r_geografia-ge1 #3g1 105
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #3wo 110
j.hiszpański-hi1 209 religia-rel PW 112
3 9:45-10:30 wf-1/2 MJ sg1
wf-2/2 AL sg2
r_angielski-a1 #a41 104
r_angielski-a2 #a42 10
r_angielski-a3 #a43 22
r_angielski-a4 #a44 204
r_biologia-bio #3bi 8
r_chemia-che #3ch 209
r_fizyka-fiz #3fz 113
r_geografia-ge1 #3g1 105
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #3wo 110
r_j.polski Ma 8 r_biologia-bio #3bi 8
r_chemia-che #3ch 213
r_fizyka-fiz #3fz 113
r_geografia-ge1 #3g1 205
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #3wo 108
4 10:40-11:25 matematyka TA 208 r_angielski-a1 #a41 104
r_angielski-a2 #a42 10
r_angielski-a3 #a43 22
r_angielski-a4 #a44 204
r_j.polski Ma 111   r_biologia-bio #3bi 8
r_chemia-che #3ch 213
r_fizyka-fiz #3fz 113
r_geografia-ge1 #3g1 205
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #3wo 108
5 11:45-12:30 zaj.z wych ZO 22 r_angielski-a1 #a41 104
r_angielski-a2 #a42 21
r_angielski-a3 #a43 109
r_angielski-a4 #a44 204
matematyka TA 113 matematyka TA 108 r_j.polski Ma 111
6 12:40-13:25 r_j.polski Ma 111 u_hist.i sp.-hsp PS 105   matematyka TA 208 r_j.polski Ma 111
7 13:30-14:15 r_j.polski Ma 111 j.niemiecki-ni1 #3n1 107
j.niemiecki-ni2 #3n2 210
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.francuski-fr #3fr 104
religia-rel PW 207 r_angielski-a1 #a41 104
r_angielski-a2 #a42 113
r_angielski-a3 #a43 10
r_angielski-a4 #a44 204
r_j.polski Ma 111
8 14:20-15:05   j.niemiecki-ni1 #3n1 107
j.niemiecki-ni2 #3n2 210
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.francuski-fr #3fr 104
u_przyroda-prz #3pr 108 r_angielski-a1 #a41 104
r_angielski-a2 #a42 113
r_angielski-a3 #a43 10
r_angielski-a4 #a44 204
 
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum