3e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski PA 207     r_biologia-bio #bi3 8
r_geografia-ge1 #g31 205
r_historia-his #hi3 206
matematyka An 211
2 8:50- 9:35 j.polski PA 207   matematyka An 107 r_biologia-bio #bi3 8
r_geografia-ge1 #g31 205
r_historia-his #hi3 206
matematyka An 107
3 9:45-10:30 j.hiszpański-hi1 #s3h 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 104
j.niemiecki-ni2 #ni6 110
j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 110
j.niemiecki-ni2 #ni6 01
matematyka An 107 zaj.z wych BJ 206 u_hist.i sp.-his PS 105
4 10:40-11:25 j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3hs 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 104
j.niemiecki-ni2 #ni6 110
j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 110
j.niemiecki-ni2 #ni6 01
j.polski PA 206   u_hist.i sp.-his PS 105
5 11:45-12:30     j.polski PA 207   r_wos BJ 206
6 12:40-13:25 j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 7
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 209
religia-rel PW 01 j.polski PA 207 j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 02
j.niemiecki-ni2 #ni6 110
r_wos BJ 213
7 13:30-14:15 j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 7
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 209
r_biologia-bio #bi3 8
r_geografia-ge1 #g31 207
r_historia-his #hi3 206
j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 13
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 SK
wf-1/2 RB sil
wf-2/2 AL msg
 
8 14:20-15:05 u_przyroda-pr #pr3 113 r_biologia-bio #bi3 8
r_geografia-ge1 #g31 207
r_historia-his #hi3 206
j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 13
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 SK
wf-1/2 RB sil
wf-2/2 AL msg
 
9 15:10-15:55 u_przyroda-pr #pr3 113 religia-rel PW 8
etyka-et #et2 212
j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 8
j.angielski-a3 #a63 7
j.angielski-a4 #a64 11
wf-1/2 RB sg2
wf-2/2 AL sg1
 
10 16:00-16:45   etyka-et #et2 8      
Drukuj plan
wygenerowano 2020-03-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum