3f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 K1 sg1
wf-2/2 AF sts
r_j.polski PA 207 r_j.polski PA 207 r_biologia-bio #bi3 8
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #g32 105
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
 
2 8:50- 9:35 wf-1/2 K1 sil
wf-2/2 AF sts
r_j.polski PA 207 r_j.polski PA 207 r_biologia-bio #bi3 8
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #g32 105
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
matematyka MT 211
3 9:45-10:30 j.hiszpański-hi1 #s3h 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 104
j.niemiecki-ni2 #ni6 110
j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 110
j.niemiecki-ni2 #ni6 01
r_j.polski PA 207 u_hist.i sp.-his PS 105 matematyka MT 211
4 10:40-11:25 j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3hs 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 104
j.niemiecki-ni2 #ni6 110
j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 110
j.niemiecki-ni2 #ni6 01
  u_hist.i sp.-his PS 02 wf-1/2 K1 sts
wf-2/2 AF sil
5 11:45-12:30     matematyka MT 211 inf_uż_uz_in-ca_ JM SK r_j.polski PA 207
6 12:40-13:25 j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 7
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 209
zaj.z wych PA 02 matematyka MT 211 j.hiszpański-hi1 #3h1 209
j.hiszpański-hi2 #3h2 16
j.niemiecki-ni1 #ni5 02
j.niemiecki-ni2 #ni6 110
r_j.polski PA 207
7 13:30-14:15 j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 7
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 209
r_biologia-bio #bi3 8
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #g32 205
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 13
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 SK
n_zaw_uz_in-ca_ JK 10a r_j.polski PA 207
8 14:20-15:05 u_przyroda-pr #pr3 113 r_biologia-bio #bi3 8
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #g32 205
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 13
j.angielski-a3 #a63 10
j.angielski-a4 #a64 SK
religia-rel ŁK 212  
9 15:10-15:55 u_przyroda-pr #pr3 113   j.angielski-a1 #a61 10a
j.angielski-a2 #a62 8
j.angielski-a3 #a63 7
j.angielski-a4 #a64 11
religia-rel ŁK 8  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-03-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum