4esp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     wf-1/2 AF sg2
wf-2/2 RB sg1
r_angielski-a4 #4ef 110 r_angielski-a1 #1ef 104
r_angielski-a2 #2ef 210
r_angielski-a3 #3ef 7
r_angielski-a4 #4ef 110
2 8:50- 9:35 r_angielski-a1 #1ef 22
r_angielski-a2 #2ef 210
r_angielski-a3 #3ef 7
matematyka-mat An 107
r_matematyka-mat MC 211
wf-1/2 AF sil
wf-2/2 RB msg
r_angielski-a4 #4ef 110 r_angielski-a1 #1ef 104
r_angielski-a2 #2ef 210
r_angielski-a3 #3ef 7
r_angielski-a4 #4ef 110
3 9:45-10:30 r_angielski-a1 #1ef 22
r_angielski-a2 #2ef 210
r_angielski-a3 #3ef 7
j.hiszpański-hi1 TV 22 r_angielski-a1 #1ef 104
r_angielski-a2 #2ef 210
r_angielski-a3 #3ef 7
r_angielski-a4 #4ef 113
matematyka-mat An 209
r_matematyka-mat MC 110
e_dla_bezp M 22
4 10:35-11:20 r_biologia-bio #4bi 8
r_chemia-che #4ch 213
r_geografia-ge2 #4g2 205
r_fizyka-fiz #4fi 113
r_historia-his #4hi 206
religia-rel PW 110 j.polski RM 11 r_matematyka-mat MC 110 r_matematyka-mat MC 211
5 11:25-12:10 r_biologia-bio #4bi 8
r_chemia-che #4ch 213
r_geografia-ge2 #4g2 205
r_fizyka-fiz #4fi 113
r_historia-his #4hi 206
j.polski RM 11 j.polski RM 11 j.polski RM SK j.niemiecki-ni2 #4n2 209
6 12:35-13:20 matematyka-mat An 107
r_matematyka-mat MC 211
historia-hip JE 10a matematyka-mat An 107
r_matematyka-mat MC 110
zaj.z wych RB SK religia-rel PW 112
7 13:30-14:15 wf-2/2 RB msg   F_jp-F_p #fpo 10a historia-hip JE 108 r_historia-his #4hi 206
8 14:20-15:05 j.niemiecki-ni1 #4n1 109
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.hiszpański-hi1 TV SK
  F_jp-F_p #fpo 10a wf-1/2 AF sg1 r_historia-his #4hi 206
9 15:10-15:55 j.niemiecki-ni1 #4n1 109        
Drukuj plan
wygenerowano 2023-03-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum