4b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia-hip PS SK   wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 AF msg
r_biologia-1/2 KS 8
wf-2/2 AF sg1
r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge2 #ge5 7
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 210
2 8:50- 9:35 r_biologia KS 8 j.polski SB 13 wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 AF msg
historia-hip PS 206 r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge2 #ge5 7
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 210
3 9:45-10:30 r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge2 #ge5 205
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 108
j.polski SB 13 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 110
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
j.niemiecki-ni1 #4n3 16
j.niemiecki-ni3 #4n1 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
4 10:35-11:20 matematyka MT 211 zaj.z wych KS 03 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 110
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
wf-1/2 AL sil
r_biologia-2/2 KS 207
matematyka MT 211
5 11:25-12:10 matematyka MT 211 r_biologia KS 8 religia-rel #re3 104 matematyka MT 213 matematyka MT 03
6 12:30-13:15 j.polski SB 01 j.niemiecki-ni2 #4n2 110 j.polski SB 13 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 109
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 17
r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 17
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
7 13:30-14:15 j.hiszpański-hi3 BR 209 j.niemiecki-ni1 #4n3 107
j.niemiecki-ni3 #4n1 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.polski SB 13 religia-rel #re3 10 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 13
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
8 14:20-15:05       j.hiszpański-hi3 BR 210  
Drukuj plan
wygenerowano 23.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum