3fg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 F_jp-F_p #POf 11 matematyka TA 13   u_przyroda-prz #prz 211 j.angielski-a1 #a45 10
j.angielski-a2 #a46 204
j.angielski-a3 #a47 13
j.angielski-a4 #a48 10a
2 8:50- 9:35 F_jp-F_p #POf 11 j.polski DW 13 polR DW 113 u_przyroda-prz #prz 211 j.angielski-a1 #a45 10
j.angielski-a2 #a46 204
j.angielski-a3 #a47 21
j.angielski-a4 #a48 10a
3 9:45-10:30 matematyka TA 13 r_biologia-bio #bi4 212
r_chemia-che #ch6 213
r_fizyka-fiz #f04 113
r_geografia-ge1 #ge6 207
r_historia-his #hi4 206
r_wos-wos #wo4 108
j.hiszpański-hi1 JW 16
j.niemiecki-ni1 FM 21
j.hiszpański-hi1 JW 16
j.niemiecki-ni1 FM 21
zaj.z wych TA 11
4 10:35-11:20 j.polski DW 108 r_biologia-bio #bi4 212
r_chemia-che #ch6 213
r_fizyka-fiz #f04 113
r_geografia-ge1 #ge6 207
r_historia-his #hi4 206
r_wos-wos #wo4 108
j.hiszpański-hi1 JW 16
j.niemiecki-ni1 FM 21
wf-1/2 RB sg1
wf-2/2 AS sg2
matematyka TA 111
5 11:25-12:10 wf-1/2 RB sg1
wf-2/2 AS sg2
j.angielski-a1 #a45 10
j.angielski-a2 #a46 204
j.angielski-a3 #a47 10a
j.angielski-a4 #a48 210
j.polski DW 13 religia-rel #re3 22 matematyka TA 111
6 12:35-13:20 wf-1/2 RB sg1
wf-2/2 AS sg2
j.niemiecki-ni1 FM SK j.polski DW 13 j.angielski-a1 #a45 10
j.angielski-a2 #a46 204
j.angielski-a3 #a47 109
j.angielski-a4 #a48 10a
r_biologia-bio #bi4 21
r_chemia-che #ch6 108
r_fizyka-fiz #f04 113
r_geografia-ge1 #ge6 205
r_historia-his #hi4 206
r_wos-wos #wo4 110
7 13:30-14:15 r_biologia-bio #bi4 212
r_chemia-che #ch6 213
r_fizyka-fiz #f04 113
r_geografia-ge1 #ge6 205
r_historia-his #hi4 206
r_wos-wos #wo4 108
j.hiszpański-hi1 JW 16
j.niemiecki-ni1 FM SK
u_hist.i sp.-hsp PS 206 j.angielski-a1 #a45 10
j.angielski-a2 #a46 204
j.angielski-a3 #a47 109
j.angielski-a4 #a48 10a
r_biologia-bio #bi4 212
r_chemia-che #ch6 108
r_fizyka-fiz #f04 113
r_geografia-ge1 #ge6 205
r_historia-his #hi4 206
r_wos-wos #wo4 110
8 14:20-15:05   j.hiszpański-hi1 JW 16 u_hist.i sp.-hsp PS 206 j.polski DW 11 religia-rel #re3 16
9 15:10-15:55       u_biznes cap SH SK  
Drukuj plan
wygenerowano 2022-03-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum