4d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia-hip JE 211
r_historia-his #hi4 206
j.polski Ma 111 r_angielski-a2 #6a2 207
r_angielski-a3 #6a3 109
r_angielski-a4 #6a4 10
  r_biologia-bio #bi4 110
r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge1 #ge4 208
r_historia-his #hi4 206
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 210
2 8:50- 9:35 historia-hip JE 211
r_historia-his #hi4 204
j.polski Ma 111 zaj.z wych Ma 111 j.hiszpański-hi3 BR 02 r_biologia-bio #bi4 110
r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge1 #ge4 205
r_historia-his #hi4 206
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 210
3 9:45-10:30 r_biologia-bio #bi4 8
r_chemia-che #ch4 212
r_geografia-ge1 #ge4 205
r_historia-his #hi4 204
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 104
wf-1/2 AF sil
wf-2/2 MJ judo
matematyka MC 211 j.niemiecki-ni1 #4n1 10a
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.niemiecki-ni3 #4n3 110
j.hiszpański-hi3 BR 204
4 10:35-11:20 matematyka MC 206 wf-1/2 AF sg2
wf-2/2 MJ sil
matematyka MC 211 j.polski Ma 111 r_angielski-a1 #6a1 104
r_angielski-a2 #6a2 03
r_angielski-a3 #6a3 109
r_angielski-a4 #6a4 01
5 11:25-12:10 matematyka MC 206   wf-1/2 AF sil
wf-2/2 MJ sg1
r_angielski-a1 #6a1 7
r_angielski-a4 #6a4 111
r_angielski-a1 #6a1 104
r_angielski-a2 #6a2 10a
r_angielski-a3 #6a3 109
r_angielski-a4 #6a4 01
6 12:30-13:15 religia-rel CA @ j.niemiecki-ni3 #4n3 110 j.polski Ma 111 matematyka MC 213 j.polski Ma 111
7 13:30-14:15 r_angielski-a1 #6a1 209
r_angielski-a2 #6a2 10a
j.niemiecki-ni1 #4n1 03
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.polski Ma 111 religia-rel CA 109 j.polski Ma 111
8 14:20-15:05 r_angielski-a1 #6a1 209
r_angielski-a2 #6a2 10a
r_angielski-a3 #6a3 109
r_angielski-a4 #6a4 10
    r_angielski-a3 #6a3 109  
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum