1e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_matematyka MC 107 r_biologia-biR KS 208 e_dla_bezp-1ee SI 22 j.hiszpański-hi2 #1h2 209
2 8:50- 9:35 filozofia-fil #2fi SK
plastyka-pla #1pl 113
muzyka-muz #1mu 107
łac.k.ant.-łac #łac 111
r_matematyka MC 107 r_biologia-biR KS 208 e_dla_bezp-1ee SI 22 j.hiszpański-hi2 #1h2 209
3 9:45-10:30 biologia KS 8 r_angielski-a1 #a05 7
r_angielski-a2 #a06 21
r_angielski-a3 #a07 10a
r_angielski-a4 #a08 109
j.polski RM 108 e_dla_bezp SI 22 matematyka MC 211
4 10:40-11:25 religia-rel PW 21 r_angielski-a1 #a05 7
r_angielski-a2 #a06 21
r_angielski-a3 #a07 10a
r_angielski-a4 #a08 109
r_chemia-che #1ch 209
r_fizyka-fiz #1fz 113
r_historia-his #1hi 110
r_geografia-ge2 #1g2 205
r_wos-wos #1wo 108
r_informat.-inf #1in 106
wf-1/2 K1 msg
wf-2/2 MJ sg2
j.polski RM 11
5 11:45-12:30 matematyka MC 205 chemia-che BK 22 r_chemia-che #1ch 213
r_fizyka-fiz #1fz 104
r_historia-his #1hi 206
r_geografia-ge2 #1g2 205
r_wos-wos #1wo 108
r_informat.-inf #1in 106
wf-1/2 K1 sg2
wf-2/2 MJ sg1
j.polski RM 11
6 12:40-13:25 historia-hip BO SK fizyka-fiz DG 113 matematyka MC 13 informatyka-inf JM 106 religia-rel PW 8
7 13:30-14:15 historia-hip BO SK j.polski RM 11 j.niemiecki-ni1 #1n1 110
j.niemiecki-ni2 #1n2 13
j.niemiecki-ni3 #1n3 211
j.hiszpański-hi3 #1h4 209
j.francuski-fr #1fr 204
j.rosyjski-ros #1ro SK
r_angielski-a1 #a05 7
r_angielski-a2 #a06 110
r_angielski-a3 #a07 10a
r_angielski-a4 #a08 109
wos-wos PS 207
8 14:20-15:05 zaj.z wych MC 13 r_historia-his #1hi 206
r_wos-wos #1wo 108
j.niemiecki-ni1 #1n1 110
j.niemiecki-ni2 #1n2 13
j.niemiecki-ni3 #1n3 211
j.hiszpański-hi3 #1h4 209
j.francuski-fr #1fr 204
j.rosyjski-ros #1ro SK
r_angielski-a1 #a05 7
r_angielski-a2 #a06 110
r_angielski-a3 #a07 10a
r_angielski-a4 #a08 109
geografia-geo M1 205
9 15:10-15:55 wf-1/2 K1 msg
wf-2/2 MJ sil
  Fa_M-F_m #1fm 112    
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum