1f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   r_angielski-a1 #a09 110
r_angielski-a2 #a10 10a
r_angielski-a3 #a11 16
r_angielski-a4 #a12 10
j.polski PA 207 inf_uż_uz_in-1/2 JM 106
wf-2/2 RB sg1
wf-1/2 AL sg1
wf-2/2 RB msg
2 8:50- 9:35 filozofia-fil #2fi SK
plastyka-pla #1pl 113
muzyka-muz #1mu 206
łac.k.ant.-łac #łac 111
r_angielski-a1 #a09 110
r_angielski-a2 #a10 10a
r_angielski-a3 #a11 16
r_angielski-a4 #a12 10
j.polski PA 207 informatyka-1/2 JM 106
wf-2/2 RB sg1
j.polski PA 207
3 9:45-10:30 j.niemiecki-ni1 JK 210
j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
matematyka MT 11 biologia-bio KS 208 wf-1/2 AL sg1
inf_uż_uz_in-2/2 JM 106
zaj.z wych JM SK
4 10:40-11:25 j.niemiecki-ni1 JK 210
j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
matematyka MT 11 r_chemia-che #1ch 209
r_fizyka-fiz #1fz 113
r_historia-his #1hi 110
r_geografia-ge1 #1ge 208
r_biologia-bio #1bi 8
r_wos-wos #1wo 108
wf-1/2 AL sg1
informatyka-2/2 JM 106
j.niemiecki-ni1 JK 21
j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
5 11:45-12:30 chemia-che BK 213 j.polski PA 207 r_chemia-che #1ch 213
r_fizyka-fiz #1fz 104
r_historia-his #1hi 206
r_geografia-ge1 #1ge 208
r_biologia-bio #1bi 110
r_wos-wos #1wo 108
matematyka MT 211 r_angielski-a1 #a09 109
r_angielski-a2 #a10 210
r_angielski-a3 #a11 104
r_angielski-a4 #a12 10
6 12:40-13:25 wos-wos PS 105 geografia-geo M1 205 religia-rel PW 206 historia BJ 206 r_angielski-a1 #a09 109
r_angielski-a2 #a10 210
r_angielski-a3 #a11 104
r_angielski-a4 #a12 10
7 13:30-14:15 e_dla_bezp EK 207 historia BJ 206 religia-rel PW 11 fizyka-fiz TA 113  
8 14:20-15:05   r_historia-his #1hi 206
r_wos-wos #1wo 108
Koł_foto MU Bibl    
9 15:10-15:55     F_jp-F_p #pof 13
Fa_M-F_m #1fm 8
   
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum