2asp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_matematyka 112 j.polski TO 13 geografia-geo M1 205 r_matematyka 112 rys_arch-rar KK SK
graf_komp.-gko MU 105
2 8:50- 9:35 wf-1/2 AS sg1
wf-2/2 RB sg2
j.polski TO 13 historia-hip PS 105 r_matematyka 112 graf_komp.-gko MU 105
3 9:45-10:30 wf-1/2 AS sg1
wf-2/2 RB sg2
biologia-bio KS 107 r_angielski-a1 #a13 SK
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
przedsięb. PW 207 r_matematyka 112
4 10:40-11:25 religia-rel CA 205 r_chemia-che #2ch 213
r_fizyka-fiz #2fz 113
r_geografia-ge1 #2g1 105
r_historia-his #2hi 206
r_wos-wos #2wo 108
r_biologia-bio #2bi 112
r_angielski-a1 #a13 SK
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
historia-hip PS 105 r_matematyka 112
5 11:45-12:30 r_angielski-a1 #a13 210
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
r_chemia-che #2ch 213
r_fizyka-fiz #2fz 113
r_geografia-ge1 #2g1 105
r_historia-his #2hi 206
r_wos-wos #2wo 108
r_biologia-bio #2bi 112
biologia-bio KS 112 chemia-che BK 212 j.hiszpański-hi1 #2h1 16
j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 213
6 12:40-13:25 r_angielski-a1 #a13 210
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
wos-wos A1 108 geografia-geo M1 207 j.polski TO 13 j.hiszpański-hi1 #2h1 16
j.niemiecki-ni1 #2n1 110
j.niemiecki-ni2 #2n2 213
7 13:30-14:15 r_angielski-a1 #a13 210
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
wf-1/2 AS sil
wf-2/2 RB sg1
r_chemia-che #2ch 213
r_geografia-ge1 #2g1 207
r_historia-his #2hi 206
r_biologia-bio #2bi 212
j.polski TO 13 informatyka-inP DG 105
informatyka-inR SC 106
8 14:20-15:05 chemia-che BK 107 fizyka-fiz #fi2 113 zaj.z wych DG 113 religia-rel CA 206 pozal.inform-inR SC 106
9 15:10-15:55   F_jp-F_p #fpo 11      
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum