2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski TO 212 j.hiszpański-hi1 209 r_angielski-a1 #5ae 111
r_angielski-a2 #6ae 10
r_angielski-a3 #7ae 204
r_angielski-a4 #8ae SK
historia JE 108 r_biologia-bio #2bi 8
r_fizyka-fiz #2fz 113
r_geografia-ge1 #2ge 205
r_informat.-inf #2in 106
2 8:50- 9:35 j.polski TO 212 j.polski TO 112 r_angielski-a1 #5ae 111
r_angielski-a2 #6ae 10
r_angielski-a3 #7ae 204
r_angielski-a4 #8ae SK
r_matematyka 112 r_biologia-bio #2bi 8
r_fizyka-fiz #2fz 113
r_geografia-ge1 #2ge 205
r_informat.-inf #2in 106
3 9:45-10:30 j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 #2n1 10
j.niemiecki-ni2 #2n2 109
j.niemiecki-ni3 #2n3 110
j.rosyjski-ros #2ro 21
biologia-bio KM 205 historia JE 13 r_matematyka 112 r_angielski-a1 #5ae 110
r_angielski-a2 #6ae 10
r_angielski-a3 #7ae 204
r_angielski-a4 #8ae 104
4 10:35-11:20 j.niemiecki-ni1 #2n1 10
j.niemiecki-ni2 #2n2 109
j.niemiecki-ni3 #2n3 110
j.rosyjski-ros #2ro 21
chemia BK 213 j.polski TO 13 r_angielski-a1 #5ae 13
r_angielski-a2 #6ae 10
r_angielski-a3 #7ae 204
r_angielski-a4 #8ae 22
r_angielski-a1 #5ae 110
r_angielski-a2 #6ae 10
r_angielski-a3 #7ae 204
r_angielski-a4 #8ae 104
5 11:25-12:10 r_matematyka 112 informatyka-inp DG 106 r_matematyka 112 fizyka-fiz DG 113 przedsięb. PW 105
6 12:35-13:20 r_biologia-bio #2bi 8
r_geografia-ge1 #2ge 205
graf_komp.-gko MU 105 r_matematyka 112 wos JE 108 chemia BK 212
7 13:30-14:15 biologia-bio KM 112 graf_komp.-gko MU 105
rys_arch-rar RS PO
zaj.z wych TO 13 geografia-geo M1 211 wf-1/2 RB sts
wf-2/2 K1 msg
8 14:20-15:05 wf-1/2 RB msg
wf-2/2 K1 sil
rys_arch-rar RS PO religia-rel #r2 8 geografia-geo M1 211 wf-1/2 RB msg
wf-2/2 K1 sg2
9 15:10-15:55 religia-rel #r2 211   Koło_prog-inf #kpr 106    
Drukuj plan
wygenerowano 2023-03-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum