foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

         Dzięki warsztatom teatralnym, prowadzonym przez Panów Dariusza Kowcuna oraz Krzysztofa Żylińskiego poczuliśmy się trochę jak aktorzy słynnego Teatru 13 Rzędów...

        Słowo wypowiadane na scenie nie może być pustym, musi "mieć podparcie" w człowieku, w jego umyśle i ciele... W przeciwnym razie będzie nic nieznaczącym dźwiękiem. Aktor na scenie jest indywidualnością, ale współtworzącą z innymi aktorami oraz widzami jedność, całość. Aktor musi zaufać drugiemu aktorowi...To właśnie usiłowali nam przybliżyć prowadzący.

        Oprócz ciekawych ćwiczeń praktycznych, które otworzyły nas na drugiego człowieka, poznaliśmy fragment dziejów Teatru 13 Rzędów, niezwykłej historii Jerzego Grotowskiego, który paradoksalnie jest dość mało znany w Opolu (choć właśnie tutaj zrealizował dziewięć swoich sztuk), natomiast znana jest jego metoda oraz On sam poza granicami naszego kraju.

        Warto by zmienić taki stan rzeczy. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury to pierwszy krok, aby młodzi ludzie poznali tę niezwykłą historię. Zachęcamy do tego - my- uczniowie Ib. To dopiero początek naszej przygody z teatrem... już nie możemy się doczekać kolejnych spotkań.

Grotowskiart

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu