foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

IV Liceum Ogólnokształcące im. M Kopernika w Rybniku i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy – etap szkolny odbędzie się w:

poniedziałek 2.12.2019, na lekcjach 2-3 w sali 212, pod opieką p. Małgorzaty Piegowskiej


1. Biotechnologia – „Jutro ludzkości”
2. Historia - „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości”
3. Język angielski – "Pomysł na twoją przyszłość"
4. Język polski – "Ciekawi świata”
5. Wos – „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu