foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Psycholog oraz pedagodzy szkolni zapraszają do udziału w paleta farb
K O N K U R S I E   P L A S T Y CZ N O – F O T O G R A F I CZ N Y M
W ramach Tygodnia Promocji Zdrowia „W ZDROWYM CIELE - EKO ŻYWNOŚĆ”
Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy odnajdują w sobie duszę artystyczną do podzielenia się swoimi talentami.
Na prace promujące zdrową żywność oraz zdrowy styl życia czekamy do dnia 10.04.2015r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne-zdrowe nagrody:-)
A.Wójciak-Sokołowska
Halina Faraś
Nalina Nikiel

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu