foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

WATDrodzy Absolwenci!

Jeżeli swoje życie zawodowe planujecie związać z wojskiem, a Waszym marzeniem jest praca w:

 • Wojskowej Ochronie Terytorialnej,
 • Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Wojskach Lądowych,
 • Marynarce Wojennej,
 • Siłach Powietrznych,
 • Wojskach Specjalnych,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • Straży Granicznej,
 • Służbie Cywilnej,
 • Biurze Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Wojewódzkim Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

oraz innych jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej to ta wiadomość jest dla Was!

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, z którą nasze liceum współpracuje, szczególnie zaprasza Was do studiowania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, na kierunku: „obronność państwa”. Możecie podjąć studia w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Rekrutacja na jednolite magisterskie studia wojskowe oraz na studia cywilne pierwszego stopnia w  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie rozpoczęła się 1 marca 2021 r. W tym roku na kandydatów na żołnierzy zawodowych czeka aż 837 miejsc. Rejestracja internetowa na studia wojskowe trwa do 31 maja 2021 r., natomiast na studia cywilne do 16 lipca 2021 r.

Więcej informacji:

WAT - DZIEŃ OTWARTY ON-LINE 2021 - całość

Komunikat WAT – rekrutacja na studia wojskowe

Komunikat WAT – rekrutacji na studia cywilne

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu