foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Dziękujemy, szczególnie uczniom szkoł podstawowych, za nadasłenie wielu znakomitych prac. Wybór laureatów był niezwykle trudny, jednakże po długich konsultacjach wybraliśmy nastepujących prace. 

 

Uczniowie szkół średnich 

Uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-8:

Uczniowie szkół podstawowych, klasy 1-3: 

 

I miejsce - Dominika Nowak (PLO I w Opolu)

II miejsce - Kamila Kiziak (PLO I w Opolu)

III miejsce - Natalia Nicpoń (PLO I w Opolu)

 

I wyróżnienie - Wiktoria Machura (PLO I w Opolu)

I miejsce - Hanna Bartczak (PSP 1 w Opolu)

II miejsce - Szymon Bartczak (PSP 1 w Opolu)

III miejsce - Stanisław Szmyt (PSP 1 w Opolu)

 

I wyróżnienie - Laura Bienias (PSP 1 w Opolu)

II wyróżnienie - Emilia Dzwonkowska (PSP 24 w Opolu)

III wyróżnienie - Jagoda Słotwińska (PSP 1 w Opolu)

 

I miejsce - Nicola Andrzejewska (PSP 31 w Opolu)

II miejsce - Martyna Hucz (PSP 31 w Opolu)

Serdecznie gratulujemy! Z każdym z laureatów skontaktujemy się osobiście w celu ustalenia szczegółów odbioru nagród. Uroczyste odebranie nagród planujemy w dniu 11.06.2021r. w PLO I w Opolu.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

                    baner

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu