foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Dziękujemy, szczególnie uczniom szkoł podstawowych kl. 4-8, za nadasłenie wielu znakomitych zdjęć. Wybór laureatów był niezwykle trudny, jednakże po długich konsultacjach wybraliśmy nastepujących prace. 

Uczniowie szkół średnich 

Uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-8:

Uczniowie szkół podstawowych, klasy 1-3: 

 

 

I miejsce - Kamila Kiziak (PLO I w Opolu)

II miejsce - Oliwa Baldy (PLO I w Opolu)

I miejsce -  Antonina Kita (PSP 20 w Opolu)

II miejsce -  Filip Szkudlarek (PSP 24 w Opolu)

III miejsce - Kalina Popów (PSP 29 w Opolu)

I wyróżnienie - Marta Popów (PSP 29 w Opolu)

II wyróżnienie - Tymon Makowski (PSP  20 w Opolu)

III wyróżnienie - Sara Kochanek (PSP  w Luboszycach)

IV wyróżnienie - Hanna Rusnak (PSP w Dąbrowie) V wyróznienie - Magdalena Widuto (PSP 20 w Opolu) 

VI wyróżnienie - Jakub Romanowski (PSP 20 w Opolu) 

 

 

 

 

I miejsce - Yaryna Smolsica

Serdecznie gratulujemy!  Uroczyste odebranie nagród odbędzie się  w dniu 11.06.2021r. w PLO I w Opolu o godz. 11:00 w sali 100.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

                    baner

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu