foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

matura zegar 512x380 

 Maturzyści 2022!

Do 30 września 2021 należy złożyć w szkole deklarcję wstępną dotyczącą egzaminu maturalnego.
Druk deklaracji dostaniecie w szkole od wychowawców.
Zostaniecie też przeszkoleni, jak deklarcję prawidłowo wypełnić - ale już teraz prosimy przemyśleć wybory przedmiotów,
przygotować niezbędne dane adresowe i osobowe.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce MATURA

Znajdziecie tam wzór tegorocznej deklaracji, komunikaty OKE w sprawach:

- harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku;

- dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2022 roku;

- materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać podczas egzaminu maturalnego w 2022 roku.

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu