foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO- ETAP SZKOLNY


Prosimy uczniów, którzy zgłosili swój udział w OLIMPIADZIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
o stawienie się w czwartek 04.11.2021roku o godzinie 8:50 do sali 13 lub 14
(przydział do sal będzie podany w dniu konkursu).

Nauczyciele języka angielskiego

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu