foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

INFORMACJE NA TEMAT PRACY W NAJBLIZSZYCH DNIACH:

- od 2 do 9 maja (włącznie) uczniowie klas 1-3 nie mają zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin maturalny;
- od 10 maja - zajęcia według zmienionego planu lekcji - dostępny na stronie szkoły

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu