foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

1.  Informacja z ZOZ " Śródmieście" , ul. Waryńskiego 30 w Opolu z Poradni Medycyny Pracy:
lekarz okulista będzie dostępny dla stażystów jeszcze w następujących terminach:
23,24,26,30 czerwca br. ok. godz.13.00 (gabinet 112).

2. szkolenie BHP - wstępne szkolenie BHP dla uczniów biorących udział w projekcie
"Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących miasta Opola "
- edycja I odbędzie się  24.06.2015 r.  o godz. 12.00
a edycja II  -  29.06 2015 r. o godz. 9.00. 
Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu. Czas szkolenia: ok. 2,5 godz.  
 
Miejsce : ZSO Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole, świetlica (sala 132).
3. Uczniowie- stażyści proszę zgłaszać się po odbiór materiałów biurowych do biura projektu
tj. ZSO Nr II w Opolu pok. 120 - sekretariat.
 
Proszę nie zwlekać z badaniami lekarskimi na ostatnią chwilę!
                                                                szkolny doradca zawodowy Urszula Derek
 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu