foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

 

Nr

Godz

Poniedziałek

28.09

Wtorek

29.09

Środa

30.09

1

8:00- 8:45

 

3C

3C,D,E   – nieobecni w pon. lub wtorek

2

8:50- 9:35

 

3C

3A

3

9:45-10:30

   

3A/3B

4

10:40-11:25

   

3B

5

11:45-12:30

3E

   

6

12:40-13:25

3D

   

 

  1. Obecność obowiązkowa! Niewypełnienie deklaracji do 30.09 uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego!
  2. Deklaracje będą wypełniane w wersji elektronicznej w sali 106;
  3. Uczniowie będą proszeni do 106 grupami;
  4. Potrzebny nr PESEL oraz numer z dziennika w klasie 3 (kod zdającego to: symbol oddziału oraz numer np. A01, C11 itd.);
  5. Wzór deklaracji będzie dostępny po aktualizacji pod adresem: http://maturzysta.vulcan.pl/start.aspx
  6. Po wypełnieniu deklaracji przez całą klasę, będą one drukowane i oddane uczniom do podpisu;
  7. Szczegółowa instrukcja będzie udostępniona na stanowiskach komputerowych.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu