foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

W sobotę i niedzielę (17-18 października ) uczniowie realizujący projekt „Myślenie matematyczne w naukach przyrodniczych" z klasy 2c byli uczestnikami warsztatów przyrodniczych.

Byliśmy w oczyszczalni ścieków, badaliśmy czystość wody oraz cechy populacji biologicznej, poznaliśmy walory przyrodnicze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w kamieniołomach szukaliśmy śladów przeszłości oraz zachwycaliśmy się nad Żabim

Stawem nad różnorodnością płazów, jaka jest wiosną. A jesienią ... ciekawe zajęcia.

Małgorzata Kubat, Barbara Andrzejewska

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu