foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

   Na przełomie października oraz listopada 2015r. uczniowie klas gimnazjalnych oraz licealnych Zespołu Szkół Ogólnokształcącego Nr I w Opolu, uczestniczyli w programie  „Koalicja bezpiecznej sieci”.

Podczas cyklu spotkań młodzież miała okazję zapoznać się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi korzystania z Internetu, co niewątpliwie wzbogaciło ich świadomość i zachęciło do rozsądnego korzystania z mass mediów. Nasi uczniowie również  mieli okazję podnieść swoje kompetencje psychospołeczne oraz znaleźć alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.                  

Dodatkowo rodzice uczniów uczestniczący w programie, mieli okazję wgłębić się w świat wieku dojrzewania, a tym samym zrozumieć, z jakimi zagrożeniami, wyzwaniami czy potrzebami, spotyka się ich dziecko. Ponadto  rodzice uzyskali praktyczne wskazówki, w jaki sposób wspierać swoje dzieci i pomagać im w pokonywaniu ewentualnych problemów, na poziomie wzajemnego dialogu. Zaowocowało to wspólną pracą oraz stworzeniem przez rodziców i ich dzieci "przepisu na bezpieczny Internet”.

Anna Wójciak-Sokołowska - psycholog szkolny

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu