foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Od dnia 21 grudnia 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Sportowej. 
Jest to jedyna tego typu Poradnia w Opolu, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu medycyny sportowej.


W Poradni Medycyny Sportowej przyjmowane są bezpłatnie dzieci oraz młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz młodzi sportowcy pomiędzy 21 a 23 rokiem życia,
 którzy potrzebują orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Poradnia Medycyny Sportowej (parter, gabinet nr 26) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” jest czynna trzy razy w tygodniu:

  • we wtorki w godz. 14.00 – 18.00
  • środy w godz. 8.00 – 12.00
  • czwartki w godz. 11.00 – 15.00.

Rejestracja telefoniczna: 77 47-44-692 lub osobista w SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18 w godz. 8.00 – 18.00.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu