foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Fundacja Inwestujemy w Przyszłość prowadzi obecnie badania odnośnie potrzeb warsztatowych mieszkańców Opola - zarówno osób mieszkających w Opolu na stałe, jak i przebywających w Opolu czasowo. Wystarczy wypełnić ankietę z propozycjami, by zapewnić sobie pierwszeństwo w rekrutacji na warsztaty. Ankieta pozwoli również na ustalenie rankingu ważności tematów. Można zgłaszać również własne tematy.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1tuVFp_lB1bDznon7UaUEhXgQhoAKfsvS61z-RpcYdWc/viewform

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu