foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

12 marca 2019 r uczniowie klas III naszego gimnazjum mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu.
Szkoła oferuje kształcenie na poziomie technikum w zawodach:
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik eksploatacji portów i terminali (nowy kierunek),
 • technik hotelarstwa,
 • technik technologii żywności,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik handlowiec.
W Branżowej Szkole I stopnia można zdobyć następujące zawody:
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • sprzedawca,
 • magazynier logistyk,
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

rozwój 3rozwój 2

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu