foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości studiowania za granicą, zasady rekrutacji, terminy składania aplikacji, a także sposoby finansowania studiów, poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek.

Open Future School pomaga w staraniach o rządową pożyczkę na czesne na studia licencjackie, a także o zakwaterowanie w domu akademickim.

Czynności wykonywane w ramach doradztwa edukacyjnego są różnorodne, zależą od indywidualnych potrzeb i preferencji kandydata, i obejmują:

  • konsultacje na temat odpowiedniego kierunku studiów,
  • informacje dotyczące warunków wstępnych przyjęcia na uczelnię,
  • staranie się o przyjęcie na studia i wypełnianie formularzy aplikacyjnych,
  • pomoc w staraniu się o pomoc finansową w płaceniu czesnego, w znalezieniu zakwaterowania oraz w wypełnianiu odpowiednich formularzy.

2022 01 24 OpenFutureSchool 4

2022 01 24 OpenFutureSchool 3

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu