foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Deklaracje wstępne składają uczniowie klas 3 LO (po gimnazjum) do 30.09.2021 

(można wprowadzać zmiany do 7.09.2022) 

 

Absolwenci z ubiegłych lat - składają w naszej szkole tylko jedną deklarację do 7 lutego 2022 

DEKLARACJA 2022 do pobrania


DOSTOSOWANIA - jeżeli maturzysta nie złożył w szkole opinii lub orzeczenia z poradni psychologicznej a chce skorzystać z dostosowań - musi przynieść odpowiednie dokumenty do szkoły do 30 września 2021

KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH do pobrania

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu