foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych

oraz pobierania opłat za te czynności

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

  

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzic/ pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. 
  Pobierz wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
 2. Do podania należy dołączyć:

   - podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia);
   - dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu - bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni.
 5. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych legitymacji, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzic/ pełnoletni uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:
  – rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
  – rok ukończenia szkoły/klasy.
  Pobierz wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa.
 2. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
 4. Termin wykonania duplikatu – bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 14 dni.
 5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.
 6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
 7. Duplikat zawiera:

- na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,

- dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,

- nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły,

- pieczęć urzędową.

 1. Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 2. Uczeń lub absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i numer dowodu osobistego.
 3. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie  po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pobierz wzór upoważnienia.
 1. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

III. Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu Bank Millenium O/Opole 10 1160 2202 0000 0002 4460 7658 z dopiskiem „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej” lub „za wydanie duplikatu świadectwa”.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu ul. Licealna 3 lub przekazać pocztą tradycyjną na adres jw.

Dopuszcza się również przesłanie wniosku i załączników przez ePUAP, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem nr 77/ 4742944.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.