foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

W dniu 26.10.21 r., o godz. 10.00, w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym
nr I w Opolu  miało miejsce ślubowanie uczniów klas mundurowych.

Uroczyste spotkanie było przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem wojskowym i poprowadził je por. Janusz Materac - oficer WP z AWL we Wrocławiu (parton klas wojskowych).

Znamienici goście zaszczycili nas swoją obecnością: płk. Piotr Bawoł (WAT
w Warszawie), ppłk. Wojciech Czerechowski (AWL we Wrocławiu), p.Artur Zapała - wicekurator opolski, kpt. Andrzej Sapich (AWL)- u, p. Magdalena Koczur- Miedziejko - wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, p.Aleksandra Taskin - inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie, z zachowaniem pełnego ceremoniału wojskowego, ślubowania na sztandar szkoły oraz wręczenie nagród Prymusom. Wyjątkową atmosferę stworzyli też uczniowie, którzy zaprezentowali swoje talenty recytatorsko - wokalne.
Ślubowanie uczniów klas mundurowych zapisało kolejną kartę naszej wspólnej szkolnej księgi.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA NASZYM FB

zdjęcie1 
  R1A0407   R1A0402

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu