foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

 

Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie na debiut poetycki w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Poezji XXIII Jesienne Debiuty Poetyckie.

Prestiżowy charakter konkursu organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych KUL Jana Pawła II, Związek Literatów Polskich oraz Fundację Fuga Mundi gwarantuje objęcie go Honorowym Patronatem przez Wojewodę Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Dodatkowo, tytuł Talentu Roku oraz laureata konkursu umożliwia otrzymanie indeksu na wybrany kierunek studiów na WNH Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy do konkursu uczniów szkół licealnych, klasy VII i VIII szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje o Przeglądzie w załącznikach.

INFORMACJE      KARTA ZGŁOSZENIA I REGULAMIN

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu