foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

     To już po raz dziesiąty odbył się konkurs, do którego zgłaszają się młodzi filmowcy.
Na podstawie własnego scenariusza realizują dziesięciominutowe miniaturykonkurs filmowy 2015 filmowe, których tematem są problemy społeczne dostrzegane we własnym środowisku – miejskim, szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym…
     Nasi gimnazjaliści uczestniczyli w dziewięciu edycjach organizowanego przez Miejską Komendę Policji konkursu pn. „Chcę żyć bezpiecznie”. W taką rutynę dobrze jest wpadać, bo… i tym razem udało się stanąć na podium!
     Dzięki filmowi pt. „Problem” zajęliśmy drugie miejsce w Opolu!
Na gratulacje i słowa uznania zasługują: Natasza Teodorowicz, Adrianna Smereczyńska, Martyna Lasowska, Nikola Gabruk, Michał Szalej, Karol Caban, Dominik Woźniak.
     Największe jednak zasługi dla tego sukcesu miał Jakub Pawełczak, autor scenariusza i realizator filmu.
     GRATULACJE!!!

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu