foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Sprawdzaliście z nami swoją wiedzę z nauk przyrodniczych, czas na sprawdzian dla artystów! Już od dziś przyjmujemy zgłoszenia do konkursu plastycznego "Opole z lotu ptaka i w ujęciu wodnym - bioróżnorodność ptaków, zwierząt i roślin żyjących nad Odrą". Wasze prace oceniane będą w trzech kategoriach, tj.: klasy 1 - 3 szkół podstawowych, klasy 4 - 8 szkół podstawowych oraz szkoły średnie. Każdy z Was może złożyć jedną pracę, wykonaną dowolną techniką. Na zgłoszenia czekamy do 21.05.2021r. - można to zrobić pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie PLO I, korzystając z karty zgłoszeniowej. Szczegóły dotyczące udziału w konkursie poznacie czytając jego regulamin. Na laureatów czekają nagrody!

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

baner

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu