foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Wykaz podręczników dla uczniów

PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OPOLU

na rok szkolny 2021/2022

W ZAŁĄCZENIU WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

dla uczniów LO na podbudowie gimnazjum

dla uczniów LO na podbudowie szkoły podstawowej

Podręczniki do języków obcych będą podane uczniom w konkretnych grupach zaawansowania we wrześniu.

upach zaawansowania we wrześniu.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu