foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

FacebookLO1 

Dziennik elektroniczny

Epuap

bip logo pomn1 grad-1 


Logo przebojowe Opole 

HerbOpola

 

Informacja o wyborze oferty

złożonej na zapytanie ofertowe nr 2/usługi medyczne/2022

dotyczące usługi przeprowadzenia badań lekarskich dla uczniów szkół licealnych, którzy będą brać udział w stażach zawodowych.

Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/usługi medyczne/2022

z dnia 16 maja 2022 r.

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz innych badań (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Umowa powierzenia

 

DYREKTOR PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Innowatora

ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/usługi medyczne/2022

z dnia 4 stycznia 2022 r.

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz innych badań (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - usługi medyczne.

Formularz ofertowy.

Wzór umowy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych dotyczy zamówienia: usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów dla uczniów opolskich liceów, biorących udział w projekcie pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Zapytanie cenowe

Kurs ratownictwa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Kurs kosmetologii

Kurs specjalisty ds. HR Business Partner

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wzór umowy

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznegoo wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotychdotyczy usługi cateringowej na przygotowanie i dostarczenie lunchbox-ów na terenie Miasta Opola dla uczniów  szkół licealnych biorących udział w projekcie pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

 

Zapytanie o catering

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Formularz ofertowy

Wzór umowy catering

DOTYCZY: ogłoszenia o zamówieniu prowadzone na zasadach zapytania ofertowego na realizację zadań specjalisty ds. jakości kursów zawodowych w ramach projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zamówieniu

Nazwa zamówienia: realizacja zadań specjalisty ds. jakości kursów zawodowych w ramach projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie za specjalistę

Oferta specjalisty

Umowa

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.