foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

DYREKTOR PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OPOLU

realizator projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ogłasza nabór na stanowisko

Innowatora

Ogłoszenie PLO I

Ogłoszenie PLO II

Ogłoszenie PLO III

Ogłoszenie PLO V

Ogłoszenie PLO VI

Ogłoszenie PLO VIII

Ogłoszenie PLO IX

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu