foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

z dnia 10 maja 2021 r.

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz innych badań (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe.

Formularz ofertowy.

Wzór umowy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu