foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Nazwa zamówienia: realizacja zadań specjalisty ds. jakości kursów zawodowych w ramach projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie za specjalistę

Oferta specjalisty

Umowa

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu