foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

DOTYCZY: ogłoszenia o zamówieniu prowadzone na zasadach zapytania ofertowego na realizację zadań specjalisty ds. jakości kursów zawodowych w ramach projektu „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zamówieniu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu