foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznegoo wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotychdotyczy usługi cateringowej na przygotowanie i dostarczenie lunchbox-ów na terenie Miasta Opola dla uczniów  szkół licealnych biorących udział w projekcie pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

 

Zapytanie o catering

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Formularz ofertowy

Wzór umowy catering

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu