foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych dotyczy zamówienia: usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów dla uczniów opolskich liceów, biorących udział w projekcie pt. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”, realizowanego przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020.

Zapytanie cenowe

Kurs ratownictwa

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Kurs kosmetologii

Kurs specjalisty ds. HR Business Partner

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wzór umowy

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu