foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/usługi medyczne/2022

z dnia 16 maja 2022 r.

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz innych badań (książeczka sanitarno-epidemiologiczna) potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Licealista na rynku pracy- zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Umowa powierzenia

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu