foto1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

  1. Uczniowie i rodzice składają wnioski w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro), pokoje nr 8.28 i 8.29 w okresie od 17 lipca 2015 r. do 15 września 2015 r.
  2. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
  3. W przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grstypudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).
  4. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium. Potwierdzenie faktu uczęszczania ucznia do szkoły jest możliwe także na osobnym zaświadczeniu wydanym przez szkołę.
  5. Wnioski złożone po terminie bez uzasadnionej przyczyny będą rozpatrzone negatywnie. W uzasadnionym przypadku prawo do stypendium zostanie ustalone począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
  6. Przyznanie prawa do stypendium szkolnego będzie uzależnione od dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku (na dzień sporządzenie niniejszego pisma kwota ta wynosi maksymalnie 456,00zł na osobę).
  7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele edukacyjne.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 700, 701, 702, 703, 707.

formularz wniosku oraz oświadczenia lub zaświadczenia dostępne są na stronie:
http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne


Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca nowy regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie: link

Mimozami jesień się zaczyna...
Jesień... przywodzi nam skojarzenia z polską, złotą jesienią, ale nie tylko.

     Dla nas Polaków jesień to okres wielu rocznic. Jedną z nich jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. Od 96 lat możemy cieszyć się powrotem Polski na mapy Europy i świata.
   konkurs pieni2 1 W związku z narodowym Świętem Niepodległości po raz dwunasty odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu Konkurs Pieśni Patriotycznej, zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

     Repertuar wykonywanych utworów był bardzo różnorodny. W tym roku, w związku z siedemdziesiątą rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, pojawiły się utwory nawiązujące do tego tragicznego dla Polaków wydarzenia.

Czytaj więcej...

8:30 - uczniowie klas 1 LO1 i PG6 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych (wykaz na drzwiach wejściowych)

9:00 - uczniowie klas 1 LO1 i PG6 - apel;

9:00 - uczniowie klas 2 i 3 LO1 i PG6 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (wykaz na drzwaich wejściowych).

Uwaga! Klasy 1 - po apelu test poziomujący z j.angielskiego.

Proszę zabrać przybory do pisania.

Informujemy, że maturalny egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, ul. Kościuszki 39, 25 sierpnia, 9:00 (proszę przyjść ok. 8:30, zabrać dokument tożsamości). Powodzenia!

"Znów wędrujemy..." - te słowa znanej "Piosenki" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, tak pięknie wyśpiewane przez Grzegorza Turnaua, stały się mottem uroczystościzakonczenieroku pożegnania tegorocznych absolwentów gimnazjum.

W auli Centrum Nauk Przyrodniczych gościliśmy tegorocznych trzecioklasistów wraz z ich Rodzicami. Wydaje się, że tak niewiele czasu minęło od chwili, kiedy w tym samym miejscu pasowani byli na gimnazjalistów, kiedy niepewni siebie poznawali nowe miejsce, nowych kolegów i nauczycieli. Teraz po trzech latach przyszedł czas na podsumowania i ... pożegnanie...

Dyplomy, listy gratulacyjne, wyróżnienia, nagrody dla tych wszystkich, którzy swoją pracą, osiągnięciami i postawą wyróżniali się na tle innych ... Sporo wzruszeń i łez... Sporo wspomnień... Dużo ciepłych słów, podziękowań i życzeń... - to wszystko towarzyszyło obecnym podczas uroczystej akademii.

Cóż... Jak napisał Edward Stachura - "wędrówką życie jest człowieka". Życzymy wszystkim absolwentom mądrych i trafnych decyzji, mądrych i życzliwych ludzi podczas wędrowania przez życie.

A póki co... życzymy wspaniałych wakacji!

 

Galeria zdjęć

30 czerwca 2015 w Sali Kopernikowskiej od godz. 9:30 do 11:30 będzie można odebrać wyniki egzaminu maturalnego 2015. 

W innym terminie odbiór dokumentów w sekretariacie szkoły. Wyniki będą też dostępne po zalogowaniu się na stronie OKE Wrocław -  hasła i loginy odebrali maturzyści wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Absolwenci wcześniejszych roczników mogą je odebrać w sekretariacie szkoły.

25.06. (czwartek)

17:00 - klasy trzecie PG nr 6 w auli na ul. Powstańców Śl.

  

26.06. (piątek)

8:30 - gimnazjaliści w salach lekcyjnych

9:00 - licealiści w sali gimnastycznej

1.  Informacja z ZOZ " Śródmieście" , ul. Waryńskiego 30 w Opolu z Poradni Medycyny Pracy:
lekarz okulista będzie dostępny dla stażystów jeszcze w następujących terminach:
23,24,26,30 czerwca br. ok. godz.13.00 (gabinet 112).

2. szkolenie BHP - wstępne szkolenie BHP dla uczniów biorących udział w projekcie
"Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących miasta Opola "
- edycja I odbędzie się  24.06.2015 r.  o godz. 12.00
a edycja II  -  29.06 2015 r. o godz. 9.00. 
Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu. Czas szkolenia: ok. 2,5 godz.  
 
Miejsce : ZSO Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole, świetlica (sala 132).
3. Uczniowie- stażyści proszę zgłaszać się po odbiór materiałów biurowych do biura projektu
tj. ZSO Nr II w Opolu pok. 120 - sekretariat.
 
Proszę nie zwlekać z badaniami lekarskimi na ostatnią chwilę!
                                                                szkolny doradca zawodowy Urszula Derek
 
Wśród uczniów naszej szkoły są tacy, którzy "wylatują ponad poziomy"... orłyart
Dzięki swojej wiedzy, mądrości i pracowitości nasze uczennice osiagnęły sukces i otrzymały zaszczytny tytuł Opolskiego Orła.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 czerwca 2015r. w Filharmonii Opolskiej. Z rąk Prezydenta Miasta Opola, Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, dyplomy odebrały:
- Zuzanna Polak - uczennica trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum nr 6 za zajęcie I miejsca w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich.
- Monika Czaja - uczennica trzeciej klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I, która zdobyła tytuł finalisty 38. Olimpiady Języka Niemieckiego.
Dziewczętom bardzo serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów!
 

orłyzuzaart     orły monikaart

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu