2f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski UK 206 matematyka MT 211 biologia-bio KM 8 wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 RB sg1
chemia-che BK 212
2 8:50- 9:35 j.polski UK 206 matematyka MT 211 informatyka-1/2 JM 106
wf-2/2 RB sts
wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 RB sg1
fizyka TA 113
3 9:45-10:30 religia-rel PW 105 j.angielski-a1 #a21 104
j.angielski-a2 #a22 110
j.angielski-a3 #a23 10a
j.angielski-a4 #a24 10
wf-1/2 AL sg1
informatyka-2/2 JM 106
j.angielski-a1 #a21 104
j.angielski-a2 #a22 110
j.angielski-a3 #a23 109
j.angielski-a4 #a24 10
r_biologia-bio #bi2 110
r_chemia-che #ch2 209
r_fizyka-fiz #f02 10
r_geografia-ge1 #ge2 108
r_historia-his #hi2 206
r_wos-wos #wo2 109
4 10:35-11:20 biologia-bio KM 8 j.angielski-a1 #a21 104
j.angielski-a2 #a22 110
j.angielski-a3 #a23 10a
j.angielski-a4 #a24 10
matematyka MT 112 geografia-geo M1 205 r_biologia-bio #bi2 110
r_chemia-che #ch2 213
r_fizyka-fiz #f02 10
r_geografia-ge1 #ge2 108
r_historia-his #hi2 206
r_wos-wos #wo2 109
5 11:25-12:10 chemia-che BK 206 j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
j.niemiecki-ni1 JK 104
przedsięb. PW SK j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
j.niemiecki-ni1 JK 210
matematyka MT 211
6 12:35-13:20 geografia-geo M1 205 j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
j.niemiecki-ni1 JK 104
j.angielski-a1 #a21 104
j.angielski-a2 #a22 209
j.angielski-a3 #a23 110
j.angielski-a4 #a24 10
j.hiszpański-hi1 209
j.hiszpański-hi2 JW 16
j.niemiecki-ni1 JK 210
j.polski UK SK
7 13:30-14:15 wos-wos PS 207 historia-hip PS 207 j.angielski-a1 #a21 104
j.angielski-a2 #a22 209
j.angielski-a3 #a23 110
j.angielski-a4 #a24 10
u_biznes cap SH SK j.polski UK SK
8 14:20-15:05 historia-hip PS 207 r_biologia-bio #bi2 8
r_chemia-che #ch2 213
r_geografia-ge1 #ge2 205
r_historia-his #hi2 206
  u_biznes cap SH SK zaj.z wych JM 13
9 15:10-15:55   religia-rel PW 211      
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum