3asp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 AS sg2
wf-2/2 RB msg
r_fizyka-fiz #f03 113
r_historia-his #hi3 206
matematyka 112 r_biologia- bi #bi3 8
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
informatyka-inP DG 105
pozal.inform-inR SC 106
2 8:50- 9:35 historia-hip PS 207 r_biologia- bi #bi3 106
r_chemia-che #ch3 8
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 207
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
j.polski TO 13 r_biologia- bi #bi3 8
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
informatyka-inR SC 106
3 9:45-10:30 matematyka 112 j.polski TO 13 j.angielski-a1 #a25 108
j.angielski-a2 #a26 110
j.angielski-a3 #a27 10
j.angielski-a4 #a28 10a
fizyka-fiz #fi5 113 chemia-che BK 213
4 10:35-11:20 j.polski TO 108 j.polski TO 13 j.angielski-a1 #a25 108
j.angielski-a2 #a26 110
j.angielski-a3 #a27 10
j.angielski-a4 #a28 10a
j.angielski-a1 #a25 21
j.angielski-a2 #a26 109
j.angielski-a3 #a27 10
j.angielski-a4 #a28 10a
rys_arch-rar KK 111
graf_komp.-gko MU 105
5 11:25-12:10 j.hiszpański-hi1 JW 16
j.niemiecki-ni1 #n07 110
j.niemiecki-ni2 #n13 204
geografia-geo M1 113 r_biologia- bi #bi3 109
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #f03 113
r_geografia-ge1 #ge3 207
r_historia-his #hi3 206
r_wos-wos #wo3 108
j.angielski-a1 #a25 21
j.angielski-a2 #a26 109
j.angielski-a3 #a27 10
j.angielski-a4 #a28 10a
matematyka 112
6 12:35-13:20 j.hiszpański-hi1 JW 16
j.niemiecki-ni1 #n07 110
j.niemiecki-ni2 #n13 204
matematyka 112 wf-1/2 AS msg
wf-2/2 RB sil
religia-rel CA 22 przedsięb. PW 111
7 13:30-14:15 biologia KS 211 matematyka 112 wf-1/2 AS msg
wf-2/2 RB sts
matematyka 112 historia-hip PS 211
8 14:20-15:05 religia-rel CA SK graf_komp.-gko MU 105 fizyka-fiz #fi5 105 zaj.z wych DG 112 F_jp-F_p #fPO 11
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum