2fg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 RB sg2
wf-2/2 AS sg1
wf-1/2 RB msg
wf-2/2 AS sil
DW 113 poR F_jp-F_p #fap 11  
2 8:50- 9:35 matematyka TA 208 wf-1/2 RB sg2
wf-2/2 AS sil
j.polski DW 113 r_biologia-bio #bi2 10a
r_chemia-che #chh 212
r_historia-his #hi2 206
r_geografia-ge1 #g21 205
r_wos-wos #wo2 108
r_niemiecki-ni1 DB 110
r_hiszpański-hi1 JW 16
3 9:45-10:30 r_angielski-a1 #a33 10
r_angielski-a2 #a34 110
r_angielski-a3 #a35 109
r_angielski-a4 #a36 10a
r_biologia-bio #bi2 212
r_chemia-che #chh 213
r_historia-his #hi2 206
r_geografia-ge1 #g21 208
r_wos-wos #wo2 108
j.polski DW 113 r_biologia-bio #bi2 10a
r_chemia-che #chb 213
r_historia-his #hi2 206
r_geografia-ge1 #g21 205
r_wos-wos #wo2 108
r_niemiecki-ni1 DB 110
r_hiszpański-hi1 JW 16
4 10:40-11:25 r_angielski-a1 #a33 10
r_angielski-a2 #a34 110
r_angielski-a3 #a35 109
r_angielski-a4 #a36 10a
u_hist.i sp.-hhh PS SK r_niemiecki-ni1 DB 209
r_hiszpański-hi1 JW 16
r_angielski-a1 #a33 10
r_angielski-a2 #a34 211
r_angielski-a3 #a35 107
r_angielski-a4 #a36 10a
u_hist.i sp.-hhh PS 105
5 11:45-12:30 zaj.z wych TA 8 j.polski DW SK r_niemiecki-ni1 DB 209
r_hiszpański-hi1 JW 16
r_angielski-a1 #a33 10
r_angielski-a3 #a35 107
r_angielski-a4 #a36 10a
matematyka TA 112
6 12:40-13:25 religia-rel #re3 207 j.polski DW SK r_angielski-a1 #a33 10
r_angielski-a2 #a34 109
r_angielski-a3 #a35 11
r_angielski-a4 #a36 10a
r_niemiecki-ni1 DB 206
r_hiszpański-hi1 JW 16
matematyka TA 112
7 13:30-14:15 r_biologia-bio #bi2 212
r_chemia-che #chh 213
r_historia-his #hi2 206
r_geografia-ge1 #g21 205
r_wos-wos #wo2 108
u_office cap-1/2 JM 106 r_angielski-a1 #a33 10
r_angielski-a2 #a34 109
r_angielski-a3 #a35 11
r_angielski-a4 #a36 10a
matematyka TA 208 u_przyroda-prz #p12 113
8 14:20-15:05 r_biologia-bio #bi2 212
r_chemia-che #chb 211
r_historia-his #hi2 206
r_geografia-ge1 #g21 205
r_wos-wos #wo2 108
  r_angielski-a2 #a34 109 u_office cap-2/2 JM 106 u_przyroda-prz #p22 113
9 15:10-15:55 F_jp-F_p #fap 11     religia-rel #re3 206  
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum